● Hayvan soylarının ıslahı
● Otlakların ıslahı
● Yem üretiminin artırılması
● Hayvanların bakım , beslenme ve yetişme koşullarının iyileştirilmesi
● Hayvansal ürünler sanayiinin geliştirilmesi
● Hayvansal ürünlerin , değeri üzerinden ve düzenli bir biçimde pazarlanmasının sağlanması
● Üreticilerin teşvik edilmesi ve kredilerle desteklenmesi