İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler

Bildiğimiz gibi konuşma özelliği insanı doğadaki diğer canlılardan ayıran önemli bir özelliktir. Diğer hayvanlar da iletişim kurmak için sesler çıkarır, örneğin, kuşlar saatlerce ötebilir. Ancak bu eylemlerin oldukça tekdüze oldukları ve sürekli monoton biçimde tekrar edildikleri de kolayca gözlemlenebilir.

İnsan konuşma sesleri (fonemler) bakımından oldukça zengin bir dağarcığa sahiptir. Bu sesleri farklı şekilde düzenleyecek çok fazla sayıda sözcük üretebilir ve bu sözcükleri farklı şekillerde düzenleyerek sonsuz sayıda tümceler oluşturabilir.

İnsanın evrimsel gelişimi içinde ne zaman konuşmaya başladığı üzerinde de karmaşık görüşler ve teoriler mevcuttur. Tek bir teori veya görüş elde bulunan tüm kanıtları ve verileri tek başına açıklamaya yeterli görünmediğinden araştırmacılar bunların hepsini bir arada tartışarak bir sonuca ulaşmaya çalışmaktadırlar.

Richard Leakey (1998) insanın konuşabilme yeteneğinin homo cinsinin evrim sürecinde ilk ortaya çıkışıyla birlikte gelişmeye başlamış olduğunu savunur. Bunun temeli olarak da insanın ses yolu anatomisi üzerinde yapılan çalışmaları gösterir. Bu çalışmalar göstermiştir ki insanın dışındaki memelilerde gırtlak boğazın üst kısmında yer alır. Yutak boşluğu küçük olduğundan çıkarılabilecek sesleri kısıtlar.

Bu bilgilerle fosil kalıntıları üzerinde yapılan ilk çalışmalar konuşma yetisi için gerekli biyolojik donanımın insanın atası kabul edilen homo cinsiyle başladığını ve yavaş yavaş ilerlediğini gösterir.