Etkili iletişim yöntemleri

SÖZSÜZ İLETİŞİM

Araştırmalar iletişimde anlamın büyük bir yüzdesinin sözsüz iletişimden çıkarıldığını ortaya koyar. Kişinin söylediği ile bedenin, ses tonunun söylediği tamamen farklı olabilir.

Sözsüz İletişimde:

Beden Dili ve Yüz İfadesi: Burada en önemli rolü kişinin yüz ifadesi oynar. Hepimiz karşımızdakinin ne söylemeye çalıştığını ve hissettiklerini onun yüz ifadesinden anlarız. Bunun önemini en açık bir şekilde farkına vardığımız durumlar karşımızdakinin güneş gözlüğü taktığı durumlardır. Bedenin duruşu ise kişinin ne kadar özgüvenli ya da agresif olduğunu, kaygı, korku ve suçluluk duygularını anlatır. Aynı şekilde ellerimizin duruşu, nasıl el sıktığımız bizim için bir başka ipucudur.

Dokunma: Elin nasıl sıkıldığı, omuza dokunma, öpme, sarılma

Ses Tonu: Sözcüğe anlamını veren aslında ses tonudur. Sözgelimi çok değişik şekillerde hayır diyebilirsiniz ve herbirinin uyandıracağı etki farklıdır.

Fiziksel Mesafe: Sögelimi eğer karşımızdaki bizim çok yakınımızda durursa bu bizi rahatsız eder. Bireysel alanımızın tecavüz edildiği duygusuna kapılırız. Bireysel alanımızı korumak ve kontrol etmek isteriz.

İşte bu yukarıda sözü edilen faktörlerin iletişimde oynadıkları 5 önemli rol vardır:

Vermek istediğiniz mesajı tekrarlar, pekiştirir Vermek istediğiniz mesajla çelişebilir Sözel ifadenizi tamamlar Vermek istediğiniz mesajın en önemli bölümüne vurgu vermenizi sağlar
DİNLEME BECERİSİ

Dinleme becerinin geliştirilmesi için dinlediğimizi gösterecek bazı becerileri değil, dinleme isteğinin öncelikli olarak geliştirilmesi gerekir.

Aktif Bir Dinleyici Olabilmek İçin:

Açık bir şekilde ve karşımızdaki ile empati kurarak dinlemek Size verilen mesajın içeriğini anladıktan emin olduktan sonra mesajın içeriğini yargılamak, kişiyi değil Anlamak için değişik teknikler kullanmak(tekrar, soru sorma, söylenileni kendi sözlerinizle yeniden ifade etme) Vücudunuzun, iletişimdeki olası engellerin önüne geçmek için aktif olması Karşınızdakinin mümkün olduğunca detay vermesini sağlamak İlgili olduğunuzu gösterecek şekilde davaranıp problemi anladığınızı göstermeniz Yalnızca sözcüklere konsantre olmak yerine satır aralarını da okumaya çalışmak Başkalarının görüş ve önerilerini almak Pozisyonunuzu net bir şekilde bildirmek Duygularınızı ifade etmek (kızgın bir şekilde davranmak yerine kızgın olduğunuzu söylemek) Tepkilerinizi, sonuçları açıklayıcı bir şekilde ifade etmek Yargılayıcı ve eleştiral bir tutum içinde olmamak Uzlaşmacı olmak(senin istediğini değil benim istediğimi konuşmak istiyorum tavrı içinde olmamak) Konuşmanın sizin kontrolünüzde olmasını sağlamaya çalışmak yerine söylenilenlere, konuşulanlara dikkat etmek Duygusal ifadelere reaksiyon vermek yerine karşınızdakine duyduklarını tercüme emek Tek taraflı değil destekleyici dinlemenin pratiğini yapmak
Aktif bir dinleyici olmanın önündeki en önemli engel savunmacı bir tutumdur. İyi bir dinleyici potansiyel olarak bu tutumun farkındadır.